Contact

Voor al uw vragen of suggesties kunt u mailen naar
info@vriendenoudebiltschemeertje.nl

Adres secretariaat :
Bilderdijklaan 116
3723 DG Bilthoven

RSIN-nummer 858943554

KvK-nummer 72012420

Rekeningnummer NL16RABO0332744299

Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje heeft de status van een “algemeen nut beoogde instelling (ANBI) en kan giften en schenkingen ontvangen waarbij er fiscale voordelen zijn voor de gever.

De bronafbeelding bekijken