Het bestuur

Even voorstellen…
De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat vier leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. De stichting heeft geen eigen personeel in dienst.

Ad van Gameren
Voorzitter

Sinds 1997 woon ik in Bilthoven, aan het oude Biltsche Meertje. Toen wij ons huis kochten en lieten zien aan onze ouders, zei mijn vader, kijkend vanuit ons achterraam: ‘Kijk jongen, daar heb ik je moeder leren kennen…’  Wat bleek? Mijn ouders hebben elkaar dus leren kennen op het oude Biltsche Meertje, dat in de winter dienst deed als ‘schaatsbaan’. Mijn opa was jarenlang koster in de naast gelegen O.L.V. van Altijd Durende Bijstand kerk en woonde (net als mijn beide oma’s)  lang in de Schutsmantel. Toen sprake was van het oprichten van onze Stichting en mij gevraagd werd daar voorzitter van te worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken…. Het beschermen, beheren en behouden van dit unieke stuk openbaar groen gaat mij aan het hart.

Robbert Sturm
Penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris (vacant)

 

 

Gitta van Eick
Bestuurslid

In 1993 ben ik in deze bosrijke omgeving komen wonen met ons jonge gezin. Het viel mij direct op dat naast de oude Theresiaschool een mooi groen gebied lag. Het verbaasde mij dat daar weinig gebruik van werd gemaakt, er speelden nauwelijks kinderen, er werd niet gewandeld of anderszins gebruik van gemaakt. Ik ben blij dat nu veranderd is. Samen met Ad ben ik het onderhoud gaan coördineren en ben ik nu bestuurslid van de Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje. Ik vind het belangrijk dat dit mooie stukje groen, behouden blijft, beschermt wordt en op een goede manier wordt beheerd.