Het bestuur

Even voorstellen…
De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat vier leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. De stichting heeft geen eigen personeel in dienst.

Ad van Gameren
Voorzitter

Sinds 1997 woon ik in Bilthoven, aan het oude Biltsche Meertje. Toen wij ons huis kochten en lieten zien aan onze ouders, zei mijn vader, kijkend vanuit ons achterraam: ‘Kijk jongen, daar heb ik je moeder leren kennen…’  Wat bleek? Mijn ouders hebben elkaar dus leren kennen op het oude Biltsche Meertje, dat in de winter dienst deed als ‘schaatsbaan’. Mijn opa was jarenlang koster in de naast gelegen O.L.V. van Altijd Durende Bijstand kerk en woonde (net als mijn beide oma’s)  lang in de Schutsmantel. Toen sprake was van het oprichten van onze Stichting en mij gevraagd werd daar voorzitter van te worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken…. Het beschermen, beheren en behouden van dit unieke stuk openbaar groen gaat mij aan het hart.

Michiel Verveld
Penningmeester

 

Te midden van hei en bos heeft zich, na de aanleg van de spoorlijn, ons mooie dorp gevormd. Bilthoven is in mijn ogen zo’n fijne plek om te wonen, omdat het een heel natuur- en bosrijk karakter heeft. Openbaar groen in de buurten is daarbij essentieel. Zo ook het historische oude Biltsche Meertje, waar mijn moeder lang geleden schaatste en nog steeds zo veel plezier wordt beleefd door jong en oud uit de buurt. Graag zet ik mij met buurtgenoten, en ook de school, in om deze bijzondere plek te behouden!

 

 

 

 

Marjan Salverda-van de Hoef
Secretaris

In 2017 ben ik vanuit Utrecht met mijn gezin verhuisd naar Bilthoven. In Utrecht woonden wij vlakbij een prachtig park waar de kinderen met name, enorm veel plezier aan hebben beleefd. Een openbare, natuurlijke plek binnen een woonwijk acht ik van enorme waarde. Het is een plek waar kinderen maar ook volwassenen elkaar kunnen ontmoeten; op een spontane, laagdrempelige wijze. Het was dan ook zonder enige twijfel dat ik mij tijdens de eerste snoeiactiviteiten op het oude Biltsche Meertje aan heb geboden als secretaris van de Stichting. Hiermee was het bestuur compleet. Nu kunnen wij écht aan de slag met onze doelstellingen: Beheer, behoud en bescherming van het prachtige stukje groen: het oude Biltsche Meertje.

Gitta van Eick
Bestuurslid

In 1993 ben ik in deze bosrijke omgeving komen wonen met ons jonge gezin. Het viel mij direct op dat naast de oude Theresiaschool een mooi groen gebied lag. Het verbaasde mij dat daar weinig gebruik van werd gemaakt, er speelden nauwelijks kinderen, er werd niet gewandeld of anderszins gebruik van gemaakt. Ik ben blij dat nu veranderd is. Samen met Ad ben ik het onderhoud gaan coördineren en ben ik nu bestuurslid van de Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje. Ik vind het belangrijk dat dit mooie stukje groen, behouden blijft, beschermt wordt en op een goede manier wordt beheerd.