Vriend of Donateur worden?

Vriend of donateur worden van onze stichting? Graag!
U steunt onze doelstellingen:  het behouden, beheren en beschermen van het Oude Biltsche Meertje. Een prachtig gebied met een ‘rijke historie’. Heel veel mensen maken nog steeds gebruik van dit mooie stukje groen. Denk aan de kinderen van de naastgelegen Theresiaschool, de kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang), bewoners van het nabij gelegen verzorgingshuis De Schutsmantel, buurtbewoners, hondenbezitters en wandelaars. Uw geld gebruiken we voor het behoud (en onderhoud) van de natuur, verfraaiing door middel van nieuwe aanplant, het verder verbeteren van de sociale cohesie, het ‘verbinden’ van bewoners en gebruikers.

U ontvangt van ons een nieuwsbrief (als u dat wilt), we organiseren lezingen en informatie avonden over onze stichting en de daarmee samenhangende doelstellingen, we willen graag het gebied (nog) mooier maken, we willen een betere combinatie van ‘kinderspeelplek en hondenuitlaatplek (bijvoorbeeld door het plaatsen van afvalbakken, hondenpoep zakjes) en we organiseren graag activiteiten voor de buurt om de cohesie in onze wijk nog verder te verbeteren. 

Dankzij uw steun kunnen we dit doen en blijven doen! Dank u wel daarvoor….

Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje heeft de status van een  “algemeen nut beoogde instelling” (ANBI) en kan giften en schenkingen ontvangen waarbij er fiscale voordelen zijn voor de gever.

Een van onze trouwe ‘vrienden’ is Spar Mons, die ons ondersteunen bij de Nieuwjaarsborrel en Snoei-middagen.